Arrow
Arrow
Slider

Дарителска кампания за мемориален комплекс на кан Кубрат в Украйна

proekt_monument_3d

По време на всичките бъдещи представления Рок театъра „Аспарух – битката за Онгъла“ ще бъде предприета дарителска кампания във връзка с изграждането на мемориален комплекс на кан Кубрат и петимата му синове, разположен върху гроба на кан Кубрат, който се намира до село Мала Перешчепина, Украйна.
Желаещите да станат дарители ще могат преди и след спектакъла да си закупят дарителски талон с воден знак и пореден номер.
Цената на талона е 10 лв.
Целият екип на спектакъла си е поставил задачата в рамките на три години да събере значителна част от сумата, необходима за изграждането на мемориалния комплекс.
Комплексът ще включва: паметник на мястото на гроба, 8 метров монумент избразяващ Кан Кубрат на кон и петимата му сина, хотел-ресторант, арка на входа, място за отдих и развлечения, паркинг.
На мястото вече е разположена паметна плоча върху специална площадка. Изградена е железобетонна алея от началото на гората до площадката с дължина повече от 200 м. като по този начин е създадена единна архитектурна композиция. Заложени са кабелите за осветлението на бъдещият паметник.